Ysgolion ar gau drwy argyfwng

Beth bynnag fo’r rheswm dros fod ysgol ynghau dros dro (boed yn dân, yn llifogydd, yn eira mawr, neu’n waith adeiladu, ac ati) byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ichi ynghylch holl ysgolion cofrestredig Sir Gaerfyrddin.

Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru gan yr ysgolion a bydd yn cael ei diweddaru bob tri munud. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefrynnau. 

Cliciwch ar enw'r ysgol os bydd angen i chi weld manylion cyswllt.

Mae'r ysgolion canlynol ar gau - 17/06/2024

Ar Gau

Y Castell

Stryd y Prior, Cydweli, SA17 4TR

Hyfforddiant - HMS

Manylion: Providers Carmarthenshire

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd

Mae'r ysgolion canlynol ar agor

Ar Agor

Abergwili

Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bancffosfelen

Bancffosfelen, Llanelli. SA15 5DR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bancyfelin

Bancyfelin, Caerfyrddin, SA33 5ND

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Beca

Efailwen, Clunderwen, SA66 7UX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Betws

Betws, Rhydaman, SA18 2HE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bigyn

Bigyn Park Terrace, Llanelli, SA15 1DH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Blaenau

Blaenau, Rhydaman, SA18 3BQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Banw

High Street, Rhydaman, SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Brynach

Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bro Dinefwr

Ffairfach, Llandeilo, SA19 6PE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bro Myrddin

Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bryngwyn

Dafen Road, Dafen, Llanelli, SA14 8RP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Bryn

Gelli Road, Bryn, Llanelli, SA14 9TT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bryn Teg

Trallwm Road, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9ET

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Brynsaron

Llangeler, Llandysul. SA44 5EB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Brynsierfel

Brynsierfel, Llanelli, SA14 9HD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Bynea

Saron Road, Bynea, Llanelli. SA14 9LT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Carreg Hirfaen

Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8ET

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Carwe

Carwe, Cydweli, SA17 4HE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cefneithin

Cefneithin, Llanelli. SA14 7DE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Coedcae

Trostre Road, Llanelli. SA15 1LJ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Cross Hands

Cross Hands, Llanelli. SA14 6SU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cwrt Henri

Cwrt-henri, Caerfyrddin, SA32 8RX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Cynwyl Elfed

Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Dafen

Lon yr Ysgol, Dafen, Llanelli. SA14 8LL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Dewi Sant

Rhodfa Bryndulais, Llanelli, SA14 8RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Drefach

Dre-fach, Llanelli, SA14 7AN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Dyffryn Taf

North Road, Hendy-gwyn, SA34 0BD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Emlyn

Castellnewydd Emlyn, SA38 9LN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Frenhines Elisabeth

Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Ffair-fach

Ffair-fach, Llandeilo, SA19 6SY

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ffwrnes

Denham Avenue, Llanelli, SA15 4DD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Glan-y-Môr

Heol Elfed, Porth Tywyn, SA16 0AL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor
Ar Agor

Gors-las

Gors-las, Llanelli, SA14 6RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Griffith Jones

Heol yr Orsaf, San Clêr, SA33 4BT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Gwenllian

Heol yr Orsaf, Cydweli, SA17 4UT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Gwynfryn

Pontiets, Llanelli, SA15 5SN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Hafodwenog

Trelech, Caerfyrddin SA33 6RU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Halfway

Havard Road, Llanelli, SA14 8SA

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Hendy

Hendy, Pontarddulais, SA4 0XD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Heol Goffa

Heol Goffa, Llanelli, SA15 3LS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol arbennig
Ar Agor

Heol Hen

Heol Hen, Llanelli, SA15 3HW

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor
Ar Agor

Llangain

Llangain, Caerfyrddin, SA33 5AE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llangennech

Llangennech, Llanelli, SA14 8YB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llangynnwr

Lôn Penymorfa, Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llandeilo

20 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6LU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llandybie

Llandybie, Rhydaman, SA18 3JB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanddarog

Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BJ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanedi

Llanedi, Pontarddulais, Abertawe, SA4 0FB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanllwni

Llanllwni, Pencader, SA39 9DX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanmiloe

Llanmiloe, Pendine. SA33 4TU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llannon

Llannon, Llanelli, SA14 6AE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llanpumsaint

Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6BY

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Llansteffan

Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Llechyfedach

Tymbl Uchaf, Llanelli, SA14 6DT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Maes Y Gwendraeth

Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Maes y Morfa

Olive Street, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Meidrim

Meidrim, Caerfyrddin, SA33 5QN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Meithrin Rhydaman

Stryd Fawr, Rhydaman SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol meithrin
Ar Agor

Model

Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Mynyddygarreg

Mynyddygarreg, Cydweli, SA17 4RL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Myrddin

Heol Disgwylfa, Caerfyrddin, SA31 1TE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Nantgaredig

Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parc Waun-dew

Stryd y Prior, Caerfyrddin, SA31 1NN

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parc y Tywyn

Heol y Bardd, Porth Tywyn, Llanelli SA16 0NL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Parcyrhun

Villiers Road, Rydaman, SA18 3HB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pen Rhos

Heol Copperworks, Llanelli, Carmarthenshire,SA15 2NG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pen-bre

Ashburnham Road, Pen-bre, Llanelli, SA16 0TP

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penboyr

Felindre, Llandysul, SA44 5XG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Peniel

Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pentip

Pembrey Road, Llanelli, SA15 3BL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penygaer

Bryndulais Avenue, Llanelli, SA14 8RS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Penygroes

Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7NT

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pontiets

Pont-iets, Llanelli, SA15 5UB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pontyberem

Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ponthenri

Ponthenri, Llanelli, SA15 5NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Porth Tywyn

Elkington Park, Porth Tywyn, SA16 6AU

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pum Heol

Pum Heol, Llanelli, SA15 5EX

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Pwll

School Road, Pwll, Llanelli, SA15 4AL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Rhydaman

Lôn yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Rhydygors

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NQ

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol arbennig
Ar Agor
Ar Agor

Sant Ioan Llwyd

Havard Road, Llanelli. SA14 8SD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd
Ar Agor

Santes Fair Caerfyrddin

Union Street, Caerfyrddin, SA31 3DE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Santes Fair Llanelli

Havard Road, Llanelli, SA14 8SD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Saron

Saron, Rhydaman, SA18 3LH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Stebonheath

Marble Hall Road, Llanelli. SA15 1NB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Swiss Valley

Swiss Valley, Felinfoel, Llanelli. SA14 8DS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Talyllychau

Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YH

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor
Ar Agor

Tre Ioan

Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3HS

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Trimsaran

Heol Waynyclun, Trimsaran, Cydweli, SA17 4BE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Ty Croes

Pontarddulais Road, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QD

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Tymbl

Tymbl, Llanelli, SA14 6HR

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Bedol

Folland Road, Garnant, Rhydaman, SA18 2GB

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Dderwen

Heol Spurrell, Caerfyrddin, SA31 1TG

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Ddwylan

Castellnewydd Emlyn, SA38 9BA

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Felin

Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Fro

Llangyndeyrn, Cydweli, SA17 5BW

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol gynradd
Ar Agor

Y Strade

Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DL

edrychwch ar ddiwrnodau HMS / amhariadau yn y dyfodol
 • Ysgol uwchradd

Addysg ac Ysgolion