Ysgolion sydd ar gau dros dro: HMS ac Amhariadau yn y Dyfodol

Defnyddiwch y cyfleuster chwilio isod i weld HMS ac Amhariad yn y Dyfodol:

Abernant (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 30/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 06/01/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 20/04/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 20/07/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Porth Tywyn (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Cynwyl Elfed (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 02/09/2019 to 03/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: Dau ddiwrnod hyfforddi staff i ddechrau y flwyddyn academaidd 2019-20.
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 25/10/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 14/02/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 20/07/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Glan-y-Môr (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Glan-y-Môr (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 02/10/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Glan-y-Môr (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 06/01/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Glan-y-Môr (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 20/04/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Glan-y-Môr (Ysgolion Uwchradd)
Dyddiad(au): 20/07/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Griffith Jones (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Dewi Sant (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019 to 03/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: 2 ddiwrnod HMS
Dewi Sant (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019 to 03/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: 2 ddiwrnod HMS
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019 to 03/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 20/04/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 20/07/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Llanpumsaint (Ysgolion Cynradd Cymuned )
Dyddiad(au): 02/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: -
Model (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Cymorthedig)
Dyddiad(au): 02/09/2019 to 03/09/2019
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: 2 ddiwrnod cau - Hyddorddiant HMS Dydd Llun a Dydd Mawrth 2 a 3 o Fedi 2019.
Model (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Cymorthedig)
Dyddiad(au): 06/01/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: Hyfforddiant - HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion ddydd Llun, 6 Ionawr 2020
Model (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Cymorthedig)
Dyddiad(au): 20/04/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: Hyfforddiant - HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion ar ddydd Llun, 20 Ebrill 2020
Model (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Cymorthedig)
Dyddiad(au): 20/07/2020
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion eraill: Hyfforddiant - HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion ar ddydd Llun, 20 Gorffennaf 2020

Nôl i 'Ysgolion ar gau drwy argyfwng'